Oznámení o přerušení dodávek pro Teplospol a.s.

Oznámení o přerušení dodávek pro Teplospol a.s.

Z důvodu pravidelné údržby zařízení v termínu 10.6.2023 – 23.6.2023, Vám společnost Energetické centrum s.r.o. oznamuje termíny přerušení dodávek:


Tepelné energie: dodávka bude přerušena od 16.6.2023, 22:00 hod. do 19.6.2023 12:00 hod. V ostatních dnech plánované údržby může docházet k lokálním a časově omezeným zhoršením kvality (teploty) dodávané tepelné energie. V případě možnosti včasnějšího obnovení dodávek bude informován Váš pohotovostní technik.

více zde

Oznámení o přerušení dodávek energií a médií pro odběratele sídliště Jitka, Bobelovka a Zahradní kolonie - Bobelovka

Oznámení o přerušení dodávek energií a médií pro odběratele sídliště Jitka, Bobelovka a Zahradní kolonie - Bobelovka

Z důvodu pravidelné údržby zařízení v termínu 10.6.2023 – 23.6.2023, Vám společnost Energetické centrum s.r.o. oznamuje termíny přerušení dodávek těchto médií:


Pitná voda: bez přerušení

Průmyslová voda: (zahradní kolonie Bobelovka): odstavena
od 9.6.2023, 12:00 hod. do 23.6.2023, 16:00 hod.

Teplá užitková voda: dodávka bude přerušena od 17.6.2023, 06:00 hod. do 19.6.2023 8:00 hod. V ostatních dnech plánované údržby může docházet k lokálním a časově omezeným zhoršením kvality (teploty) dodávané teplé užitkové vody.
více zde

Certifikát udržitelnosti

Certifikát udržitelnosti

Společnost Energetické centrum s.r.o. získala k 1. lednu 2023, v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 - RED II o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, certifikát udržitelnosti vyrobené elektřiny a tepla z biomasy.
více zde