Biomasa

Co je to vlastně biomasa? Biomasou se rozumí souhrn látek tvořících těla všech organizmů rostlin i živočichů. Pojmem biomasa je označována především ta rostlinná, jejíž energie má svůj prapůvod ve slunečním záření a fotosyntéze, a proto se jedná o obnovitelný zdroj energie.

Biomasa má celou řadu využití. Počínaje pouhým spalováním k výrobě tepla a elektřiny, přes chemické přeměny biomasy, jako je zplyňování (metan, čpavek) nebo zkapalňování (MEŘO – bionafta), až po biologické procesy (bioplyn) a alkoholové kvašení (etanol).

Problematiku spalování biomasy pro energetické účely upravuje Vyhláška č. 477/2012 Sb., o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů.

Naše moderní technologie je schopna spalovat široké spektrum druhů biomasy – obilnou a řepkovou slámu, seno, cíleně pěstované energetické plodiny, len a kukuřici.

Podmínkou dodávek je dodržení rozměrů slisovaných balíků biomasy (viz tabulka) a maximálního obsahu vody (do 16 %).

Výška Šířka Délka
70 cm 120 cm 235 - 255 cm
90 cm 120 cm 235 - 255 cm
100 cm 120 cm 235 - 255 cm

V případě, že dodavatel nevlastní vysokotlaký lis, zajistíme slisování biomasy prostřednictvím našich smluvních partnerů.

Máte-li zájem o dodávání biomasy neváhejte kontaktovat našeho pracovníka zodpovědného za nákup biomasy.

Milan Moudrý, vedoucí logistiky
tel.: +420 606 752 677
e-mail: moudry@ecjh.cz

Zpracování biomasy

Kvalita biomasy zásadním způsobem ovlivňuje nejen samotnou výrobu tepelné a elektrické energie, ale projevuje se i na stavu technologie – na jejím opotřebení a době životnosti.

Kvalita biomasy je určována především obsahem vlhkosti, a proto je velmi důležité správné uskladnění biomasy. Ideálním řešením je uložení balíků slámy/sena do stodol a podobných objektů. Nejsou-li tyto objekty k dispozici, je jednou z cest k dosažení co nejnižší vlhkosti biomasy tzv. wrapování. Jedná se o zabalení stohu z balíků slámy do PVC fólie prostřednictvím mobilního zařízení WRAP.