Informace a opatření COVID-19

Informace a opatření COVID-19

Vzhledem k aktuální mimořádné situaci a v souvislosti s usnesením vlády České republiky ze dne 14. 3. 2020 (č. 211) průběžně vyhodnocujeme veškerá rizika spojená se šířením koronaviru COVID-19.

Společnost Energetické centrum s.r.o. neprodleně přijímá veškerá potřebná opatření v rozsahu výše uvedeného usnesení. Rádi bychom Vás ujistili, že k celé situaci přistupujeme velice zodpovědně.  Zdraví a bezpečnost je pro nás tou nejdůležitější prioritou.

V naší společnosti platí zákaz vstupu návštěv a jednání jsou omezena pouze na nezbytné minimum. Ve všech případech je preferován neosobní kontakt – telefon, videokonference apod.

Zaměstnanci dodavatelů, kteří jsou nezbytní pro zajištění provozu našich technologií, samozřejmě vstup do našich objektů mají, a to za stejných podmínek jako naši vlastní zaměstnanci.

Výroba a dodávky energií probíhají bez přerušení. V případě koronavirové nákazy máme připravené scénáře k zajištění dodávek energií.


, 1 MB, pdfZpět na výpis aktualit