Ekologizace zdrojů na fosilní paliva


Kolaudačním souhlasem ze dne 11.12.2019 byla úspěšně dokončena realizace projektu Ekologizace zdrojů na fosilní paliva, která byla zahájena v červnu 2017.
Cílem projektu byla náhrada zastaralých parních mazuto-plynových kotlů K3 a K4 novým horkovodním kotlem spalujícím čistou biomasu.
Instalace nového kotle se pozitivně projevuje zejména na plnění přísných emisních limitů, snížení tepelných ztrát a úspoře pitné vody. Zároveň nový kotel přispívá k optimalizaci kombinované výroby elektřiny a tepla.
Více o projektu – viz příloha.


, 916 kB, pdfZpět na výpis aktualit